Noris Junior幼童安全剪刀

Quantity

Summary

+
🆕 Noris Junior幼童安全剪刀✂️ 家長們想同幼童做啲小手工剪剪貼貼嘅話,呢款幼童安全剪刀就啱哂你哋啦!! ⭕剪刀圓頭設計,修剪紙張較為容易,但剪其他物料就較難,原因是希望儘量減少傷害到幼童嘅機會;✂️整把剪刀是由無毒塑膠物料製造,長度約 10 厘米,幼童使用時會較容易控制🎛️同時重量特輕,又可以等幼童訓練吓小手嘅肌肉,所以呢款產品真係非常適合首次接觸剪裁嘅幼童架👶🏼👧🏼

You might also like